MELDINGSKANAAL KLOKKENLUIDERS

Relias respecteert de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit van de private sector.

Informatie over inbreuken zoals bedoeld in voormelde wet kunnen gemeld worden via de hiernavolgende kanalen: