MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

Maatschappelijk  engagement maken we in onze eigen organisatie waar.  Relias gelooft in de kracht van diversiteit en verschillende culturen. Wat competenties en ieders kwaliteiten betreft zijn we actief met een erg evenwichtig samengesteld team.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen brengen we in de praktijk door duurzaam te investeren in onze mensen en hun omgeving. Graag inspireren we op deze manier anderen om ook het verschil te maken.

Relias ondersteunt en sponsort verschillende maatschappelijke initiatieven.

MINNELIJKE FASE

We doen er alles aan om een gerechtelijk traject te vermijden. Bij Relias focussen we sterk op deze belangrijke maatschappelijke taak. In eerste instantie zullen we altijd bemiddelen vooraleer we andere acties ondernemen. Dit houdt de kosten zo laag mogelijk en het resultaat zo hoog als enigszins kan, want “Een minnelijk akkoord is beter dan een geslaagde uitvoering”.

GERECHTELIJK TRAJECT

Blijkt een minnelijke schikking niet haalbaar dan nog staat de menselijke aanpak voorop en blijft de kans op een afbetalingsplan mogelijk. Ook na een dagvaarding. Vanuit ons maatschappelijk besef zullen we dit bij onze cliënt ook verdedigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Lukt dit niet, dan blijven we nog altijd ijveren voor de best mogelijke oplossing.

JURIDISCHE DOSSIERS OP MAAT

Voor specifieke hoogwaardige dossiers heeft Relias de expertise om voor maatwerk juridische spitstechnologie in te zetten. Voor cliënten die vaak met zogenaamde speciale dossiers te maken hebben, ontwikkelden we ons in de loop der jaren tot een huis van vertrouwen. Vaak gaat het daarbij om unieke, nog niet bestaande procedures waarbij ervaring en juridische deskundigheid zorgen voor een optimaal resultaat. Oplossingsgericht meedenken zowel als een state of the art service zorgen in dit segment voor een vast en vertrouwd cliënteel.

RELIAS, UW PARTNER VAN A TOT Z

Relias, uw partner van A tot Z. Van Aanmaning tot openbare verkoop van Zeeschepen (C Lady Bug Auction).