Gerechtsdeurwaarders
staan met beide voeten
in de realiteit

Gerechtsdeurwaarders staan met beide voeten in de realiteit. Door onze invulling van het beroep willen we bij Relias als juridische bruggenbouwer graag het verschil maken. Het is mogelijk om in de maatschappij tegelijk onze sociale rol op te nemen én efficient te werk te gaan.  We verliezen bij Relias niet uit het oog dat achter ieder dossier een mens zit waarmee we betrokken zijn. We hebben mensenkennis van zaken.

Meer over onze gerechtsdeurwaarders.

MINNELIJKE FASE

We doen er alles aan om een gerechtelijk traject te vermijden. Bij Relias focussen we sterk op deze belangrijke maatschappelijke taak. In eerste instantie zullen we altijd bemiddelen vooraleer we andere acties ondernemen. Dit houdt de kosten zo laag mogelijk en het resultaat zo hoog als enigszins kan, want “Een minnelijk akkoord is beter dan een geslaagde uitvoering”.

GERECHTELIJK TRAJECT

Blijkt een minnelijke schikking niet haalbaar dan nog staat de menselijke aanpak voorop en blijft de kans op een afbetalingsplan mogelijk. Ook na een dagvaarding. Vanuit ons maatschappelijk besef zullen we dit bij onze cliënt ook verdedigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Lukt dit niet, dan blijven we nog altijd ijveren voor de best mogelijke oplossing.

JURIDISCHE DOSSIERS OP MAAT

Voor specifieke hoogwaardige dossiers heeft Relias de expertise om voor maatwerk juridische spitstechnologie in te zetten. Voor cliënten die vaak met zogenaamde speciale dossiers te maken hebben, ontwikkelden we ons in de loop der jaren tot een huis van vertrouwen. Vaak gaat het daarbij om unieke, nog niet bestaande procedures waarbij ervaring en juridische deskundigheid zorgen voor een optimaal resultaat. Oplossingsgericht meedenken zowel als een state of the art service zorgen in dit segment voor een vast en vertrouwd cliënteel.

RELIAS, UW PARTNER VAN A TOT Z

Relias, uw partner van A tot Z. Van Aanmaning tot openbare verkoop van Zeeschepen (C Lady Bug Auction).